LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 42
Informacja, dotycząca postaci leku zapisanego w załączonej recepcie, wyrażona jest skrótem
A.
B.
C.
D.