LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 42
Z wysuszonego surowca roślinnego zalanego odpowiednią ilością wody o temperaturze pokojowej i ogrzewanego w temperaturze 90° przez 30 min., otrzymuje się

A.
B.
C.
D.