LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 1
Aby umożliwić trwałe rozproszenie wody w podłożu podczas sporządzania leku według zamieszczonej recepty, należy zamiast wazeliny białej zastosować
A.
B.
C.
D.