LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 42
W kapsułkach skrobiowych nie należy wydawać proszków zawierających substancje

A.
B.
C.
D.