LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 13
Loperamid (Imodium, Stoperan) to lek o działaniu

A.
B.
C.
D.