LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 39
Użycie igieł, strzykawek, kaniuli i cewników jest zabronione, jeżeli

A.
B.
C.
D.