LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 38
Maści, które należy przechowywać w zimnym lub chłodnym miejscu należy umieścić zgodnie z Farmakopeą Polską

A.
B.
C.
D.