LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 17
Podczas rozcieńczania perhydrolu (30% H2O2) do wody utlenionej (3% H2O2) należy zachować szczególną ostrożność ze względu na

A.
B.
C.
D.