LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 28
Riwastigmina i donepezil to leki o mechanizmie działania, polegającym na hamowaniu

A.
B.
C.
D.