LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 47
Z wykorzystaniem czopkarki w aptece można sporządzić czopki na bazie

A.
B.
C.
D.