LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 19
Synonimem sulfobituminianu amonu jest

A.
B.
C.
D.