LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 19
Urządzenie, w którym materiały stosowane w produkcji leków poddaje się działaniu wysokiej temperatury pod zwiększonym ciśnieniem, w atmosferze nasyconej pary wodnej, to

A.
B.
C.
D.