LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 39
Program testujący wydajność sprzętu komputerowego to

A.
B.
C.
D.