LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 41
Na zdjęciu przedstawiono złącza karty graficznej. Złącze cyfrowe to
A.
B.
C.
D.