LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 16
Przedstawiony symbol graficzny oznacza
A.
B.
C.
D.