LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 28
Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
A.
B.
C.
D.