LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 46
Makro arkusza kalkulacyjnego zawiera polecenie ActiveSheet.Unprotect. Wykonanie tego polecenia spowoduje

A.
B.
C.
D.