LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 48
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej
A.
B.
C.
D.