LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 49
Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest

A.
B.
C.
D.