LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 19
Przedstawione parametry katalogowe dotyczą routera posiadającego pamięć masową
A.
B.
C.
D.