LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 7
Ile maksymalnie dysków twardych można podłączyć bezpośrednio do płyty głównej, której fragment specyfikacji przedstawiono w ramce?
A.
B.
C.
D.