LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 34
Po wykonaniu przedstawionego fragmentu programu zmienna a będzie miała wartość
A.
B.
C.
D.