LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 34
Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
A.
B.
C.
D.