LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 39
Jakiego typu danych należy użyć w języku C do zadeklarowania zmiennej będącej ilorazem dwóch liczb całkowitych?

A.
B.
C.
D.