LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 19
Tylda (~) znajdująca się na początku nazwy pliku w systemie Windows XP oznacza, że jest to plik

A.
B.
C.
D.