LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 36
Firma zajmująca się sprzątaniem musi drukować faktury tekstowe w czterech egzemplarzach jednocześnie, na papierze samokopiującym. Jaką drukarkę powinna wybrać?

A.
B.
C.
D.