LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 2
Lokalnej podsieci komputerowej nadano adres IP 172.16.10.0/24. Komputerl ma adres IP 172.16.0.10, komputer2 - 172.16.10.100, a komputer3 - 172.16.255.20. Który z komputerów należy do tej podsieci?

A.
B.
C.
D.