LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 19
Jednym z zaleceń dotyczących ochrony antywirusowej jest skanowanie całego komputera. Zgodnie z tym zaleceniem komputer należy skanować

A.
B.
C.
D.