LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 14
Jakie działania w pierwszej kolejności należy podjąć w przypadku pożaru komputera stacjonarnego, podłączonego do sieci elektrycznej?

A.
B.
C.
D.