LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 46
Monitor podczas pracy powinien być tak ustawiony, by nie odbijało się w nim światło naturalne ani sztuczne. Refleksy świetlne, duże różnice pomiędzy jaskrawością pomieszczenia a jasnością ekranu mogą powodować u pracownika przede wszystkim

A.
B.
C.
D.