LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 28
Jednym z podstawowych wymogów ergonomii jest zapewnienie wystarczającej powierzchni stanowiska pracy. Dla stanowiska pracy przy obsłudze komputera zaleca się na jedno stanowisko co najmniej

A.
B.
C.
D.