LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 4
Na stanowisku serwisowym komputerów do ochrony urządzeń przed ładunkami elektrostatycznymi służy

A.
B.
C.
D.