LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 4
Środkiem ochrony osób użytkujących urządzenia elektryczne w pomieszczeniu jest

A.
B.
C.
D.