LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 42
Oparzenia powstałe na skutek porażenia prądem elektrycznym należy opatrzyć

A.
B.
C.
D.