LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 34
Do którego z wymienionych działań upoważnia licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia?

A.
B.
C.
D.