LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 49
Kto przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku zrzeczenia się przez niego urzędu?

A.
B.
C.
D.