LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 22
Pracownik ochrony, podczas służby w archiwum, w godzinach nocnych, zauważył nieznaną osobę bezprawnie niszczącą dokumenty. Który ze środków porządkowych powinien zastosować w pierwszej kolejności?

A.
B.
C.
D.