LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 44
Po zakończeniu służby umundurowany pracownik ochrony dokonał na terenie chronionym legitymowania nieznanej osoby, w celu ustalenia jej tożsamości. Zachowanie pracownika ochrony było

A.
B.
C.
D.