LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 1
W którym wierszu tabeli przyporządkowano prawidłowo uprawnienia nadzorczo-kontrolne wymienionego organu?
A.
B.
C.
D.