LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 24
W której kolumnie przedstawionej tabeli zawarto prawidłowy algorytm postępowania dowódcy konwoju podczas awarii pojazdu transportującego wartości pieniężne?
A.
B.
C.
D.