LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 49
Pracownik ochrony ma prawo do użycia psa obronnego jako środka przymusu bezpośredniego podczas

A.
B.
C.
D.