LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 13
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli określ, jaką maksymalną ilość wartości pieniężnych, wyrażoną w jednostkach obliczeniowych (j.o.), można przechowywać stale w szafie o klasie odporności S2 zabezpieczonej systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego.
A.
B.
C.
D.