LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 27
Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, na jakiej maksymalnej wysokości można zainstalować czujkę dalekiego zasięgu PIRAMID o typie "C" modułu soczewki.
A.
B.
C.
D.