LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 43
Ma podstawie danych z tabeli określ, która z informacji eksploatacyjnych odnosi się dc RMG KO STRUMIEŃ 40.
A.
B.
C.
D.