LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 19
Na podstawie fragmentu opisu pistoletu Glock 17 określ, które ze stwierdzeń dotyczących eksploatacji odnosi się do pistoletu Glock 17.
A.
B.
C.
D.