LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 46
Którą z wymienionych metod nauczania powinien wybrać instruktor prowadzący zajęcie z technik interwencyjnych w celu doskonalenia posługiwania się kajdankami przez pracowników ochrony?

A.
B.
C.
D.