LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 48
Który z wymienionych elementów nie służy do czyszczenia lufy broni?

A.
B.
C.
D.