LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 33
Jak należy postąpić udzielając pierwszej pomocy osobie, która w wyniku użycia ręcznego miotacza gazu ma silnie podrażnioną skórę?

A.
B.
C.
D.