LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 31
Które z wymienionych zagrożeń występują najczęściej podczas ochrony obiektu handlowego?

A.
B.
C.
D.