LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 6
Z notatki służbowej sporządzonej przez dowódcę konwoju wynika, że zamiejscowy konwój wartości pieniężnych poruszający się bankowozem po jednej z wcześniej opracowanych tras, utknął w korku związanym z remontem drogi. Spowodowało to realne zagrożenie utraty transportowanego mienia. Który z wymienionych czynników był najprawdopodobniej przyczyną zaistniałej sytuacji?

A.
B.
C.
D.